MENIU

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu character personal sunt informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune care se efectueaza asupra acestor date, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

FIL INTER COM SRL inregistreaza doar informatii cu caracter personal oferite voluntar de catre clienti/furnizori si le utilizeaza doar in scopuri comerciale.

FIL INTER COM SRL, in acord cu noile prevederi ale Regulamentului UE nr.679/2016, asigura confidentialitatea datelor cu character personal ale colaboratorilor si respecta dreptul de confidentialitate.

FIL INTER COM SRL utilizeaza datele personale furnizate de catre colaboratori (nume, numar de telefon, adresa de e-mail) in relatiile comerciale (oferte, facturi, promotii, livrari, etc.) si nu dezvaluie niciun fel de informatii cu character personal fara consimtamantul colaboratorilor, decat atunci cand acest lucru este prevazut de lege.

Orice persoane fizica din cadrul colaboratorilor are dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu character personal din motive intemeiate si legitime ce tin de situatia lor particulara.